Afbreken en Retourneren

Gebruik je handen en de brick seperator als die er bij zit. Bij Technics kun je vaak gebruik maken van de onderdelen zelf, bijvoorbeeld een as of verbinding stuk.

Bij technics sets is het vaak het makkelijkste om de handleiding achterste voren te gebruiken als je gaat afbreken.

Gebruik bakjes om de onderdelen in kleuren te sorteren.
Deze zijn te koop bij de Action/Ikea of te huur voor een klein extra bedrag.

Kijk even na of er toch niets op de grond gevallen is.

Artikel 10   Retourbezorging

 1. Het gehuurde dient op de overeengekomen datum geretourneerd te worden door de huurder. Dit kan op twee manieren:
  1. de huurder brengt het gehuurde op het overeengekomen tijdstip terug bij de vestiging van JelleShop.
  2. met de retourzegel word het gehuurde ingeleverd bij een PostNL punt, vergeet niet de koffer te verzegelen met de daarvoor geleverde rode verzegeling, of het word ingeleverd bij JelleShop
 2. Retournering kan enkel plaatsvinden door diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het gehuurde dient zonder gebreken geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing en/of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.
 4. De bouwwerken dienen netjes afgebroken te worden en gesorteerd per kleur in de daarbij horende zaken gedaan te worden.
 5. De verhuurder controleert de retour geleverde goederen op volledigheid met behulp van het leveringsdocument dat de huurder bij de levering heeft ontvangen. Vervolgens inspecteert de verhuurder of alle onderdelen in goede staat (schoon, compleet en heel) zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform art. 6.
 6. Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, wordt naast de daadwerkelijke kosten conform art. 6 een opslag gehanteerd van € 25,00 incl. btw.
 7. Het gehuurde dient schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.
 8. Indien het gehuurde later komt dan de overeengekomen huurtermijn dan worden de kosten doorberekend.
  1. De huurder heeft de verhuurder op de hoogte gesteld van de extra termijn en dit is bevestigd door de verhuurder. De kosten worden verrekend met de op dat moment geldende tarieven.
  2. De huurder heeft de verhuurder niet op de hoogte gesteld van de extra termijn of de verhuurder heeft hier niet mee ingestemd. In dit geval kan de verhuurder de op dat moment geldende dagprijzen rekenen te vermeerderen met een opslag van 50% over de totale huursom. 

Retouradres:

Jelleshop
Sallandhof 50
5709 LB  HELMOND