De ets is met fijne lijnen bedrukt. Deze lijnen worden één voor één ingekrast en men krijgt een wonderschone ets. Men dient zich op het origineel op de verpakking te oriënteren en deze als voorbeeld te gebruiken.

Eerst wordt de krastechniek op het oefenblad geoefend.

  1. Met de vrije hand of met een liniaal getrokken, dunne lijnen worden met de punt van het mes getrokken,
  2. Brede lijnen worden met de zijkant van het mes getrokken,
  3. Stippen en patronen worden met de punt van het mes gekrast.

Wanneer men de handhaving van het mes goed beheerst, kan met de afbeelding begonnen worden. De zwarte kleur mag niet te diep worden afgekrast daar anders de glanzende laag verdwijnt.
Tijdens het etsen dient u een schoon stuk papier onder uw handen te leggen zodat er geen vingerafdrukken op het gevoelige zwarte oppervlak te zien zijn.
De afgekraste kleur wordt tussendoor met een licht bevochtigde papieren zakdoek of met een zacht stuk stof weggeveegd.